kontakt@stastnefinance.cz

Pojištění

Rizikové životní pojištění

Tento druh pojištění slouží pouze jako ochrana před úrazy. Celá částka, kterou si pojištěný platí jde na krytí rizik. Rizika, které pojistka kryje jsou vždy uvedeny ve smlouvě.

Kdykoliv se změní životní situace klienta a je potřeba změnit smlouvu.

Mezi menší rizika patří např. Pobyt v nemocnici, denní odškodné, pracovní neschopnost apod. Mezi velké rizika, což jsou rizika, které mají velký dopad na naši životní situaci, patři např.

Trvalé následky, invalidita, vážné onemocnění, smrt apod. Tento typ pojištění nemá narozdíl od dvou zbylých žádnou investiční ani spořící část. Výhodou tohoto pojištění je to, že kdykoliv se změní životní situace klienta a je potřeba změnit smlouvu, tak klientovi investice nejsou ohroženy, protože nejsou součástí této smlouvy.

Investiční životní pojištění

Tento typ pojištění je totožný s rizikovým životním pojištěním s jediným rozdílem. A to je ten, že část z částky, kterou pojištěný platí,  jde do investičních fondů, které jsou vybrány podle investiční strategie, kterou si klient zvolí. Klient má na výběr 4 varianty strategií.

Ve Šťastných financích investiční životní pojištění nedoporučujeme.

1. strategie je garantovaná ( nízká míra rizika, ale také nízké zhodnocení ). 2. strategie je vyvážená ( vyšší riziko, než u garantované strategie, ale také možnost vyššího zhodnocení ). 3. strategie je dynamická ( vysoké riziko, nejvyšší zhodnocení ). 4. strategie je individuální a klient si zvolí sám fondy, do kterých chce investovat. Je potřeba si ale uvědomit, že se jedná o investice,nikoliv spoření. To znamená, že zde stále existuje riziko, že o nějaké peníze příjdeme.

Náš postoj ze zkušenosti

Ve Šťastných financích investiční životní pojištění nedoporučujeme. Jeden z důvodů je ten, že pokud by se u klienta změnila jeho životní situace a úrazová část by pro něj nadále nebyla výhodná, tak by musel předělat celé IŽP. A i přesto, že část z jeho měsíčních plateb šla na investice, tak pokud by klient zrušil IŽP do 5 let od jeho založení, tak by z jeho investované části dostal 0,- Kč. IŽP je často doporučováno poradci, protože za tento typ pojištění dostanou největší provize.

Tento typ pojištění je ale výhodný zejména pro poradce, nikoliv klienta. Pro klienta je o dost výhodnější, když bude mít  rizikové životní pojištění a k tomu zvlášť některý z investičních produktů, jelikož na sebe smlouvy nebudou navzájem vázané a navíc ušetří na poplatcích, které jsou v případě investování v rámci IŽP o dost vyšší, než u jiných finančních produktů. Mezi výhody patří to, že jde odečíst z daní.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je podobné investičnímu životnimu pojištění. Najdeme zde ale nějaké rozdíly. Stejně jako u IŽP jde část peněz, které pojištěný paltí na krytí rizik, ale druhá část jde na státní spoření, narozdíl od IŽP, kde jde druhá část na investice.

Vzhledem k inflaci tato forma spoření je pro klienta nevýhodná.

Kapitálové životní pojištění nám nabízí garantovaný úrok 1,9% dle TÚM ( technická úroková míra). Když ale v tomhle zhodnocení zohledníme inflaci, která činí v průměru 2%, tak peníze meziročně ztratí na hodnotě 0,1%.  Mezi nevýhody opět patří, že pokud by klient chtěl upravit úrazovou část pojištění, tak musí zrušit i spoření, které je s tímto pojištěním spojené, což je pro klienta opět nevýhodné. Mezi výhody patří to, že jde odečíst z daní.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitostí chrání stavbu, nikoliv výbavu stavby. To znamená, že předmětem pojištění je zdivo, stropy, podlahy, střecha apod. Do tohoto typu pojištění lze zahrnout i okolní stavby ( zahradní domek, garáž.. ).

Je potřeba si dát pozor, aby výše krytí nebyla podhodnocená.

Rizika, před kterými je nemovitost kryta jsou uvedeny v pojistné smlouvě, ale zpravidla to jsou živelné pohromy, požár, vandalismus a další. Výše krytí je opět zmíněná v pojistné smlouvě. Je potřeba si dát pozor, aby výše krytí nebyla podhodnocená.

Dobrý poradce by Vám měl být schopný spočítat výši krytí tak, aby jste se podhodnocení vyhnuli. K pojištění nemovitosti lze také jako doplněk sjednat tzv. Pojištění odpovědnosti za nemovitost. Toto doplňkové pojištění kryje například situaci, kdy spadne sníh ze střechy vaší nemovitosti na sousedovo auto a způsobí škodu.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se od pojištění nemovitosti liší v tom, že kryje vnitřní vybavení nemovitosti. Nikoliv stavbu jako takovou. Předmětem pojištění je např. Plovoucí podlaha, koberce, elektronika, oblečení, umělecká díla apod.

Měli by jste si dát také pozor, abyste neplatitli zbytečně moc.

Rizika, před kterými je domácnost kryta jsou blíže uvedeny v pojistné smlouvě, ale zpravidla to jsou živelné pohromy, prasklé potrubí, které zničí vybavení domácnosti, vykradení a další. Opět je potřeba výši pojistného krytí nepodhodnotit.

Proto je důležité výši krytí dobře probrat s poradcem, který Vám ji dokáže vypočítat tak, aby k podhodnocení nedošlo. Měli by jste si dát také pozor, abyste neplatitli zbytečně moc. V rámci pojištění domácnosti existují pojistné balíčky, kdy ty nejdražší většina lidí v ČR nevyužije, jelikož obsahují například krytí škod v případě výbuchu sopky, což v ČR nehrozí.

Pojištění odpovědnosti do zaměstnání

V případě, že způsobíte v zaměstnaní škodu ( na majetku, finanční ), tak Vám zaměstnavatel může ze zákona dát uhradit škodu až do výše 4,5 násobku Vašeho průměrného platu. Přesně kvůli těmto případům existuje pojištění odpovědnosti do zaměstnání, které za Vás tyto škody pokryje.

Myslete na zadní vrátka. Za málo peněz si koupíte jistotu a klid, že se klidně může i něco pokazit.

Pojištění není příliš drahé. Průměrně vychází na pár stokorun ročně. Výše plnění je opět blíže specifikovaná ve Vaší pojistné smlouvě, ale vždy je součástí smlouvy spoluúčast na škodě. Zpravidla to bývá zhruba 1000,- Kč.

Co to vlastně znamená?

V praxi to znamená, že pokud je Váš plat 20 000,- Kč / měsíc a způsobíte škodu za 60 000,- Kč, tak může nastat situace, kdy Vám dá zaměstnavatel zaplatit plnou výši škody. V případě, že máte ale Pojištění odpovědnosti do zaměstnání, tak zaplatíte pouze spoluúčast, kterou máte uvedenou ve smlouvě ( většinou 1000 ,- Kč ) a zbylých 59 000,- Kč za Vás uhradí pojišťovna. Vzhledem k ceně pojištění si myslíme, že je tohle pojištění velmi výhodné.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

Tohle pojištění je známo spíše pod pojmem ” pojištění na blbost “. Tento typ pojištění kryje škody, které Vy, vaše díte, vaše zvíře způsobíte na majetku nebo zdraví jiné osobě.

Pojistka také kryje zdravotní výlohy, pokud neúmyslně způsobíte škodu na zdraví.

Pojistka odpovědnosti v běžném občanském životě je tu od toho, aby Vám v těchto mimořádných případech finančně pomohla a kryla za Vás tyto škody. Tuto pojistku je dobré dobře probrat s Vašim poradcem a přesně zjistit v jakých případech Vás toto pojištění kryje. Je potřeba, aby pojištění odpovídalo Vaší situaci.

Jak to funguje?

V praxi to znamená, že když Vy, vaše dítě nebo vaše zvíře například rozbije někomu telefon, tak za Vás pojišťovna uhradí škodu. Pojistka také kryje zdravotní výlohy, pokud neúmyslně způsobíte škodu na zdraví. Příklad z praxe: Váš pes vběhne na silnici a způsobí vážnou dopravní nehodu. Řidiči vozidel budou mít vážné trvalé následky a Vy jako majitel psa budete muset poškozeným uhradit veškeré zdravotní výlohy a nadále jim kompenzovat plat v případě jejich neschopnosti pracovat.

Pojištění cestovní a asistencí

Cestovní pojištění kryje rizika které mohou nastat pokud cestujete do zahraničí od zdravotní péče, asistenci v zahraničí, pojištění storna, odcizení zavazadel až po rizikové sporty.

Nejlevnější není vždy to nejlepší.

Zde je velmi důležité za jakým účelem cestujete. Jestli za sportem (lyže,vodní skůtr….) nebo třeba opravdu jen cestovat po památkách. Taky pozor jestli jen Evropa nebo i jiné kontinenty.

Zlaté pravidlo

U cestovního pojištění opravdu platí že to nejlevnější není vždy to nejlepší ale hlavně můžete si k základním balíčkům vždy sjednat doplňkové pojištění. Existuje také cestovní pojištění na celý rok. Pokud si myslíte že je opravdu moc drahé tak to není pravda. Pro ty co cestují třeba k moři a v zimě několikrát na hory tak se někdy opravdu tohle pojištění vyplatí.

Pojištění právní ochrany

Pojištění nám pomáhá při řešení právnických záležitosti. Je několik druhů pojištění třeba právní pojištění řidiče, právní ochrana rodiny, právní ochrana podnikatelů, právní pomoc při úrazu.

Teď už nemusíte mít nervy z právníků.

Jednotlivá pojištění se dají kombinovat nebo sjednat pojistné balíčky. Pojištění hlavně kryje náklady na soudní řízení, výdaje na právního zástupce, výdaje protistraně pokud soud rozhodne v jejich prospěch a další. Také vám zajiští dobré podmínky u soudního řízení. Pojištění platí i v zahraničí.