kontakt@stastnefinance.cz
Šťastné finance > Příklady z praxe > Špatně nastavené úrazové pojištění pro mladého sportovce

Špatně nastavené úrazové pojištění pro mladého sportovce

Zadání od klienta

Petrovi je 22 let, bydlí u rodičů, studuje VŠ a nemá žádné závazky. Hraje fotbal, celkově hodně sportuje, TAKŽE je vystaven většímu nebezpečí úrazu. Platí si 600kč měsíčně na úrazové pojištění které ale není nastavené tak, jak by mělo. Petr také zdůraznil, že si nepřeje platit více než 600kč měsíčně.

Petr by měl mít jako mladý, sportující člověk nastavené nejvyšší částky plnění pro případ úrazu, trvalých následků, invalidity.

Přestože si Petr platí úrazové pojištění, tak vždy za úrazy dostal jen pár stokorun. Příčinou tohoto problému je výše pojistných částek, které má Petr nastavené ve smlouvě. Petr by měl mít jako mladý, sportující člověk nastavené nejvyšší částky plnění pro případ úrazu, trvalých následků, invalidity. Pro případ smrti mladý člověk nemusí mít příliš velké pojistné částky, jelikož nemá děti ani žádné závazky, takže nemusí nikoho finančně zajistit. Prioritou v jeho případě jsou právě výše zmíněné rizika, které by mohli ztížit život. Petr má smlouvu nastavenou přesně naopak. Má ve smlouvě nastavené vysoké částky pro případ smrti, ale pro případ úrazu a trvalých následků nikoliv. To je důvod, proč při úrazu dostane tak málo peněz.

Naše řešení

Petrovi jsme vypověděli špatně nastavenou smlouvu a sjednali novou. Nová smlouva, kterou jsme sjednali, je nastavená pro Petra, jako mladého a sportujícího člověka, na míru. Snížili jsme pojistnou částku pro případ smrti a naopak zvedli pojistné částky pro případ úrazu, trvalých následků a sjednali invaliditu. Výsledek je ten, že když nyní Petr bude mít nějaký úraz, tak za něj dostane několikanásobně více peněz. Když onemocní a stane se invalidním dostane taky peníze na přizpůsobení svého života. Petr ale bude platit měsíčně pořád stejně peněz, jako v případě jeho staré smlouvy, kde v případě úrazu nedostal téměř žádné peníze a v případě invalidity nedostal vůbec žádné.

Úrazové pojištění je od toho, aby doopravdy fungovalo a finančně Vám pomohlo, když budete mít neočekáváný úraz nebo se stanete invalidním. Každý klient je odlišný a přesně tak by měla být nastavena i jeho smlouva. Obchodní makléři ve Šťastných financích tohle vědí a každé úrazové pojištění uzavírají na míru tak, aby fungovalo a doopravdy pomohlo.