kontakt@stastnefinance.cz

Živitel rodiny a závislá rodina

Zadání od klienta

Pavel Novák je vysoce postavený manažer a zároveň živitel rodiny. Jeho rodina je závislá na jeho příjmu. Bydlí v Praze, má dvě děti a manželku.

Celou výši splátky splácí Pavel ze svého příjmu, jedinný živitel rodiny.

Rodina splácí velký hypoteční úvěr a ještě jim zbývá doplatit 3 miliony Kč. Celou výši splátky splácí Pavel ze svého příjmu. V případě, že by se Pavlovi něco stalo a on by nebyl schopný pracovat a nebo by se v důsledku úrazu jeho příjmy rapidně snížily, rodina by neměla z čeho splácet hypoteční úvěr, přišla by o střechu nad hlavou a dostala by se do velkých finančních problémů.

Naše řešení

S Pavlem jsme dopodrobna rozebrali jeho situaci a pojistku nastavili tak, aby byla rodina kryta jak pro případ Pavlovi smrti, vážného úrazu, kdy by nebyl schopen pracovat, tak i pro případ invalidity jak z důvodu nemoci, tak i úrazu. Ve všech případech by rodina dostala dostatečné množství peněz k tomu, aby dokázala zaplatit úvěr v plné výši a nepřišla tak o střechu nad hlavou. Pavlova priorita – v případě vážného úrazu, nemoci dokázat zaplatit celou výši úvěru, byla splněna.

Spousta lidí nemyslí na to, že ne vždy jde vše podle plánu. Je potřeba znát rizika a dokázat se proti nim zajistit a nenechat nic náhodě. Pavel v tomto případě nic náhodě nenechal a pro všechny případy se nechal pojistit, čímž zabezpečil rodinu pro případ, že by se stalo nějaké neštěstí.